Հայագիտակ

Ծովը և Կիլիկիայի հայկական մշակույթը․ «Հայագիտակ»

Ծովը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ Կիլիկիայի և Եվրոպայի միջև տեղեկատվության արագ փոխանակման համար։

Չափազանց գրագետ առևտուրն իր արձագանքը գտավ Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագրքում», որով կանոնավորվում էին նաև տեղացիների և օտարների միջև ամուսնական հարաբերությունները, ամուսնալուծությունները, ժառանգության հարցերը։

Ծովն ու աշխարհի հետ ծովային շփման շնորհիվ էր, որ զարգացան ճարտարապետությունը, գրականությունը, հիմնվեց կիլիկյան մանրանկարչական դպրոցը։

Back to top button