Վերնատուն

Ազգամիջյան համերաշխություն և դավանաբանական հանդուրժողականություն․ Մխիթար Գոշի կոչը․ «Վերնատուն»

Տեղի ունեցավ 12–րդ դարի մտածող և գիտնական, օրենսդիր, առակագիր, մանկավարժ Մխիթար Գոշի 900–ամյակին նվիրված գիտաժողով։

Արդյո՞ք լիովին բացահայտված է Մխիթար Գոշի գիտական և օրենսդիր գործունեությունը մեզանում։

Որքանո՞վ է արդիական նրա աշխատություններն ու գործը, ի՞նչ կարող է հաղորդել մեծ գիտնականն ու օրենսդիրն այսօր։ Զրույց Մատենադարանի գիտքարտուղար, պատմաբան Վահե Թորոսյանի հետ։

Back to top button