Երաժշտական եռանկյունի

Մշակութային կյանքի նոր իրողություններ՝ հայացք Հայաստանից և դրսից․ «Երաժշտական եռանկյունի»

Զրույց Կոմիտաս թանգարան-ինստիտուտի գիտական խորհրդի նախագահ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Մհեր Նավոյանի և «Գեղարդ» երգչախմբի հիմնադիր և խմբավար Անահիտ Պապայանի, ինչպես նաև դաշնակարուհի Հասմիկ Մանուկյանի (Բելգիայից) վերջին ամիսների ընթացքում գոյացած մշակութային դաշտի խնդիրների, միջազգային փորձի և պրակտիկ ստեղծագործության ընթացքների համեմատության մասին։

Back to top button