Դպրություն

Քաղաքական գործընթացների ազդեցությունը կրթական ոլորտի վրա․ «Դպրություն»

Սփյուռքի կրթական հիմնախնդիրներից ամենամեծը լեզվի և ազգային մտածողության զարգացման խնդիրն է:
Ազգայինը պահպանելու և հայրենասիրական գաղափարներ սերմանելու համար տարվում են բազմաթիվ և բազմակողմանի աշխատանքներ:
Հատկապես կարևորվում է հայկական դպրոցների ազգապահպան նշանակության գաղափարը և անշուշտ մտահոգիչ է այդ կրթօջախների սակավաթիվ լինելը կամ եղածի պահպանության հարցը: Ի՞նչ դեր և նշանակություն ունի սփյուռքի մամուլը և ի՞նչ առաքելություն է իրականացնում մեր ազգային լեզվամտածողությունը պահպանելու համար:

Back to top button