Դպրություն

«Դպրություն». Արհմիությունները կրթական համակարգում

Դպրոցում կամ մեկ այլ աշխատավայրում աշխատողի աշխատանքային իրավունքի ոտնահարումը հանգեցնում է աշխատանքի արտադրողականության անկման, հարաբերությունների վատթարացման, ընդհուպ աշխատանքից ազատվելու հարկադիր որոշման: Ձևավորվել է «Կրթություն և համերաշխություն» արհեստակցական միությունը, նպատակ ունենալով վեր հանել կրթության ոլորտի խնդիրները, օրենսդրական բացերը՝ փորձելով մշակել իրավակարգավորման մեխանիզմներ:

Back to top button