Ժամանակի վկան

Հայկազյան հայագիտական հանդեսը վերականգնում է միջնադարյան ավանդութը․Անդրանիկ Տագէսեան․ «Ժամանակի վկան»

Հայկազյան հայագիտական հանդեսը վերականգնում է միջնադարյան ավանդութը․Անդրանիկ Տագէսեան

Առաջին անգամ 1970 թ.- ից ի վեր՝ Հայկազյան հայագիտական հանդեսի պատմության մեջ կիրառվել է հիշատակարան թողնելու միջնադարյան ավանդույթը։ 40-րդ հատորի վերջին էջին թողնվել է հատուկ հիշատակարան։

928 էջանոց այս հաստափոր հատորին լրացնում է ևս մեկ բեյրութահայ հրատարակություն՝ Հայկազյան հայագիտական հանդեսի 50- ամյակի Հոբելյանական հատորը։

Հայկազյան հայագիտական հանդեսի խմբագրակազմն ընդունում է հոդվածների հայտեր 2021 թվականին հրատարակվելիք 41-րդ հատորում զետեղելու նպատակով։

Back to top button