Հայագիտակ

7-րդ դարում Շիրակացին փորձեց հեղաշրջել ժամանակի կրթական համակարգը․ «Հայագիտակ»

Անանիա Շիրակացի, մաս 1-ին։
Արտասահմանում Շիրակացին սովորեց 11 տարի, որից 8-ը իր ժամանակի հայտնի գիտնական Տյուքիկոս Բյուզանդացու մոտ։

Ձեռք բերած գիտելիքները նա սիրով կիսում էր սաների հետ, սակայն նա իր ժամանակից շատ առաջ էր անցել։ Չորս դար նրա «Քննիկոն»-ի վրա եկեղեցին արգելք դրեց։

Back to top button