Ժամանակի վկան

«Ժամանակի վկան»․ Հայագիտության արդիականացման ճանապարհով

Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի «Հայկական Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի» տնօրեն, քաղաքագիտության դոկտոր Անդրանիկ Տագէսեանի հետ հաղորդման ընթացքում կքննարկվեն հայագիտական առանձին հարցեր, ինչպես օրինակ՝ Հայկազյան հայագիտական հանդեսի, Հայկազյան համալսարանի Հայկական Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի գործունեության մասին, այնպեսև նրա, որպես հայագետի գործունեության ու մասնավորապես, իր մասնակցությամբ վերջին հայաստանյան գիտաժողովում կարդացած զեկուցման վերաբերյալ։

Back to top button