Հայկական հարց

Լոզանի կոնֆերանսով Հայկական հարցը չփակվեց. «Հայկական հարց»

Առաջին աշխարհամարտից հետո Օսմանյան կայսրությունը վերացել էր։ Լոզանի կոնֆերանսի հիմնական արդյունքը Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծումն էր։ Դրան նպաստեց նաև թուրքական պատվիրակության աշխատանքը, որը խարսխվում էր եվրոպական մեծ տերությունների միջև եղած հակասությունների շահարկման վրա։

Այս առումով կարևոր դեր խաղաց Իսմեթ փաշան։ Չնայած թուրքական իշխանությունների նկրտումներին՝ Լոզանի կոնֆերանսով Հայկական հարցը չփակվեց և շարունակում է գոյություն ունենալ առ այսօր։

Թեմային է անդրադառնում ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նոր պատմության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սուրեն Սարգսյանը։

«Լոզանի կոնֆերանսը և Հայկական հարցը»` մաս 4-րդ։

Back to top button