Հայկական հարց

Քեմալականների իշխանությունը շարունակել է երիտթուրքերի քաղաքականությունը. «Հայկաական հարց»

Քեմալականությունը երիտթուրքականության գաղափարախոսության կրողն ու ժառանգորդն է։ Քեմալականների իշխանությունը մեծ հաշվով շարունակել է երիտթուրքերի քաղաքականությունը։ Քեմալական շարժումը սկզբնավորվել է 1919-ին, երբ Էրզրումում և Սեբաստիայում տեղի ունեցած ժողովներում նրանք որոշակիացրեցին իրենց տեսլականը։

Թեմային է անդրադառնում սփյուռքագետ, քաղաքագետ Վահրամ Հովյանը։

«Քեմալականությունը և Հայկական հարցը»` մաս 1-ին։

Back to top button