Մենք և մեր բառերը

«Ասմունք»-ի արվեստը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Բրգնիք» տեղանվան մասին։
  • Նորատուզը՝ Նորադուզ։
  • Բռընկվե՞լ, թե՞ բռնըկվել։
Back to top button