Դպրություն

Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման մակարդակը էկոլոգիական կրթության ոլորտում անբավարար է․ «Դպրություն»

Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման մակարդակը էկոլոգիական կրթության ոլորտում անբավարար է։ Չկան ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրեր և մասնագիտական գրականություն։

Իսկ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կրթություն ստացած անհատը կարող է գիտակից որոշում ընդունել շրջակա միջավայրի պահպանության ուղղությամբ և քայլեր ձեռնարկել աշխարհի կենսոլորտի իրավիճակի բարելավման համար:

Զրույց Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչ Կարինե Դանիելյանի և Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագրի ղեկավար Տիգրան Թովմասյանի հետ։

Back to top button