Ձեր փաստաբանը

Ընտանիքում բռնության կանխարգելման և պայքարի գործում ոստիկանության դերը․ «Ձեր փաստաբանը»

Նոյեմբերի 25–ից մինչը դեկտեմբերի 10-ը աշխարհում անց է կացվում կանանց բռնությունների դեմ պայքարի միջազգային կամպանիա, որի շրջանակներում կարևորորվում է կանանց, գենդերային ու ընտանիքում բռնության ձևերի վերաբերյալ հանրային իրազեկումը:

Բռնության տեսակներից՝ ընտանիքում բռնությունն է օրենսդրորեն ամրագրված ՀՀ-ում: Ընտանիքում բռնության կանխարգելման ու պայքարի գործընթացն արդյունավետորեն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ հետևյալը.

  • Ի՞նչ է գենդերը։
  • Ո՞րն է գենդերի ընկալումը հանրության տարբեր շերտերի մոտ։
  • Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում գենդերային բռնությունը և կանանց դեմ ուղղված բռնության ձևերը։
  • Ի՞նչ է ընտանիքում բռնությունը։ Ընտանիքում բռնության ձևերն են՝ ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսական բռնությունը, ինչպես նաև անտեսումը։
  • Ընտանիքում բռնության դեպքում ո՞րն է ոստիկանության դերը։
  • Ի՞նչ միջազգային չափանիշներով են առաջնորդվում ոստիկաններն ընտանիքում բռնության ժամանակ: Այս համատեքստում ՀՀ ոստիկանների դերակատարումը:

Պարզաբանում է ԵԽ անկախ խորհրդատու Ստոյանկա Միրչեվան։

Back to top button