Ձեր փաստաբանը

Իրավաբանական խորհրդատվության Բրաուն Մոսթեն միջազգային մրցույթ․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ինչպիսի՞ն է այսօր ՀՀ-ում փաստաբան-վստահորդ հարաբերությունների վիճակը։
  • Իրավաբանական խորհրդատվության Բրաուն Մոսթեն միջազգային մրցույթի դերը վստահորդ-փաստաբան հարաբերությունների ձևավորման գործում։
  • Փաստաբան-վստահորդ փոխհարաբերությունների արդյունավետության ինդիկատորներ։
  • Ինչպե՞ս կարող են ԲՈՒՀ-երի իրավաբանական ֆակուլտետները տեղեկանալ Բրաուն Մոսթենի մրցույթին մասնակցելու մասին։
  • Ինչպե՞ս կարող է Բրաուն Մոսթենի մրցույթը ազդել ՀՀ փաստաբանների վարքագծի կանոնագրքի վերանայմանը։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդման հյուրեն են ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագրի ավագ իրավախորհրդատու, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, փաստաբան Գրիգոր Բեքմեզյանը և ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագրի իրավական կրթության մասնագետ Սաթենիկ Շահբազյանը։

Back to top button