Ձեր փաստաբանը

Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններում պայմանագիր կնքելիս ինչի՞ վրա հատկապես ուշադրություն դարձնել․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Պայմանագրի ազատությունն ինչպե՞ս է սահմանափակվում քաղաքացիական օրենսդրության շրջանակներում։
  • Ո՞ր պայմանագրերն են հատուցելի և որո՞նք անհատույց։
  • Ինչպե՞ս են կողմերը համաձայնեցնում պայմանագրի գինը և ինչպե՞ս է փոխվում պայմանագրի գինը պայմանագրի կնքումից հետո։
  • Նախնական պայմանագիրը՝ հետագայում գույք հանձնելու, աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու մասին կնքվող պայմանագիրն է։
  • Ինչպիսի՞ն է նախնական պայմանագրի կնքման ձևը։
  • Ի՞նչ պայմաններ պետք է պարունակի նախնական պայմանագիրը և արդյո՞ք պետք է նշվի ժամկետը, որի ընթացքում կողմերը կպարտավորվեն կնքել հիմնական պայմանագիրը։
  • Ե՞րբ է մեկնաբանվում պայմանագիրը և եթե պայմանագրի պայմանները մեկնաբանվում են դատարանի կողմից, արդյո՞ք վերջինս պետք է միայն ելնի պայմանագրում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից։
  • Հնարավո՞ր է, որ դատարանը բարդություններ ունենա պայմանագրի պայմանների տառացի նշանակության մեկնաբանության հետ, որո՞նք պետք է լինեն դատարանի գործողությունները։
  • Որո՞նք են պայմանագրի փոփոխման և լուծման հիմքերը։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդման հյուրը Evolve ընկերության ավագ իրավաբան, փաստաբան Նարեհ Ավետիսյանը։  

Back to top button