Ժամանակի վկան

Նարեկավանքը պատմության քառուղիներում․ Պետրոս Թովմասեան․ «Ժամանակի վկան»

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտը 2019 թ. հրատարակեց իրաքահայ պատմաբան Պետրոս Թովմասեանի «Նարեկայ վանքը պատմութեան քառուղիներուն» աշխատությունը, որը կարելի է իրավամբ համարել Նարեկավանքի պատմության համահավաք ուսումնասիրություն։ Հաղորդման ընթացքում փորձել ենք հնարավորինս ամբողջական ներկայացնել Նարեկավանքի պատմությունը դարերի հոլովույթում։

Back to top button