Դպրություն

Կրթությունը և դրա հասանելիության ապահովումը Վայոց Ձորի մարզում․ «Դպրություն»

Ինչպե՞ս կազմակերպվեց Վայոց Ձորի մարզում պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը արտակարգ իրավիճակում:

Ապահովվե՞ց արդյոք պետական հանրակրթական ծրագրերի լիարժեք իրագործումը և մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացումը:

Զրույց Վայոց Ձորի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Արփիար Ղազարյանի հետ։

Back to top button