Դպրություն

«Դպրություն»․ Ո՞րն է մեր ԲՈՒՀ- երում ցածր կամ ոչ մրցունակ կրթության պատճառը

Նախատեսվում է փոփոխություն «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքում. այլևս բուհերում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները չեն լինելու պարտադիր ուսուցման առարկաներ: Արդյո՞ք ուսուցանվող առարկաների օրենքով ամրագրումը սահմանափակում է ակադեմիական ազատությունը։

Back to top button