Հայագիտակ

«Բազմաշերտ» Երևանը․ նախնադարից մինչև մեր օրեր․ «Հայագիտակ»

Երևանի մատենադարանում կայացած աշխատաժողովը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ Երևանը միշտ ապրել է պատմա-մշակութային հետաքրքիր կյանքով։

Նախնադարից մինչև մեր օրերը, հետաքրքիր շերտեր ունի քաղաքը, հատկապես նաև օտար՝ պարսկական, մոնղոլական, խազարական մշակույթների առումով։ Միջնադարյան Երևանը, ցավոք, դեռ քիչ է ուսումնասիրված, մինչդեռ այստեղ գործել են գրչության բազմաթիվ կենտրոններ։

Երևանում արտագրված և ծաղկված 100 ձեռագիր մատյան է մեզ հասել։ Կարևոր է, որ հատկապես զբոսավարները ծանոթ լինեն քաղաքի պատմությանը և ներկայացնեն զբոսաշրջիկներին։

Back to top button