Ժամանակի վկան

Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Խորհրդային Ադրբեջանին․ «Ժամանակի վկան»

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 2020 թ․ տպագրած համանուն աշխատության փաստերով ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Խորհրդային Ադրբեջանին 1920 թ․-ի հուլիսին՝ դրան նախորդած և հաջորդած պատմական անցքերի հանգամանալից նկարագրությամբ։

Back to top button