Դպրություն

Առցանց հարթակների անվտանգությունը․ «Դպրություն»

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցների կիրառումը մեծանում է հեռավար ուսուցման գործընթացում և՛ դպրոցական, և՛ համալսարանական, և՛ որակավորման բարձրացման ոլորտներում, այսինքն՝ անընդհատ ուսուցման բոլոր օղակներում:

Անհրաժեշտ է պահպանել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի հրամանով հաստատված «Երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը. ուղեցույց երեխաների համար» և «Երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը. ուղեցույց ծնողների համար» կանոնները։

Արդյոք ունե՞նք դասավանդման և ուսումնառության նորարական, ինտերակտիվ գործիքակազմ հեռավար ուսուցման գործընթացն ապահովելու համար և արդյո՞ք կարողանում ենք ապահովել դասերի անվտանգությունը առցանց տիրույթում:

Back to top button