Մասնագիտություն

Երկրաբանություն․ ոչ մոդայիկ, բայց չափազանց կարևոր և հետաքրքիր գիտություն․ «Մասնագիտություն»

Ինչպե՞ս դառնալ երկրաբան, ի՞նչ է ուսումնասիրում այն, ինչպիսի՞ն է եղել երկրաբանության զարգացման ճանապարհը:

Ո՞րն է երկրաբանության դերն ու նշանակությունը, ներկայումս ի՞նչ խնդիրների ուսումնասիրությամբ են զբաղվում ժամանակակից երկրաբանները:

Ի՞նչ դեր է խաղացել ժամանակակից տեխնոլոգիաների առկայությունը երկրաբանության մեջ, ներկայումս ի՞նչ նոր տեխնիկական միջոցներով են աշխատում երկրաբանները:

Ինչպիսի՞ ապագա կարող է կառուցել երկրաբանը, տարիների ընթացքում ի՞նչ հսկայածավալ գործունեություն է ծավալել ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը:

Զրույց ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Խաչատուր Մելիքսեթյանի հետ:

Back to top button