Մենք և մեր բառերը

Տոպոնիմիկան՝ տեղանվան գիտություն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ախց»-ից գյուղ։
  • Օկյումենը բնակելի տարածք։
  • Աղն է կերել մատաղը։
Back to top button