Դպրություն

Արհեստական հակադրություն պետության և ԵՊՀ-ի միջև․ «Դպրություն»

«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի խնդրահարույց նախագիծը մասնավորապես ԵՊՀ-ի և ԳԱԱ-ի կողմից արժանացել է բացասական գնահատանքի:

Նրանց կողմից առաջարկվում է բուհերի կառավարման խորհրդում սահմանել այնպիսի համամասնություն, որ ապահովի ողջամիտ ինքնավարություն, հստակեցվեն կառավարման առանձնահատկություններն, որպեսզի բոլոր բուհերի համար լինեն գործելու հավասար պայմաններ։
Առաջարկվում է նաև, որ այս օրենքի նախագիծը հիմնված լինի բարձրագույն կրթության և գիտության հայեցակետերի վրա:

Գործընթացը ներկայացվում է նաև իրավական տեսանկյունից: Ըստ իրավաբանի՝ ԵՊՀ-ն և Հայաստանի բուհական համակարգը բավականին երկար ճանապարհ են անցել բուհական ինքնավարության և ակադեմիական ազատության հասնելու համար։

Զրույց իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ Վահե Հովհաննիսյանի հետ։

Back to top button