Ժամանակի վկան

ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1921-23 թթ․ «Ժամանակի վկան»

Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին (հաղորդում երրորդ)։

Հաղորդաշարի հեղինակը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 2020 թ․ տպագրած համանուն աշխատության փաստերով ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Խորհրդային Ադրբեջանին 1920 թ․ հուլիսին՝ դրան նախորդած և հաջորդած պատմական անցքերի հանգամանալից նկարագրությամբ։

Back to top button