Մենք և մեր բառերը

Շաղկապների սխալաձևերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Որպեսզի և որպիսի։
  • Որպեսզի և որ։
  • «Ֆրանսիա» տեղանվան մասին։
Back to top button