Ձեր բնապահպանը

«Ձեր բնապահպանը» ․ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ

Զրույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Գայանե Շահնազարյանի հետ։ Զրույց-քննարկում կապված շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի մասով «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության լիազորությունների հետ, 2019 թվականի ՊՈԱԿ-ի տեղեկագրում զետեղված տեղեկատվության, մասնավորապես մթնոլորտային օդի, ջրի, Սևանի լճի մոնիթորինգի և այլ հարցերի հետ:

Back to top button