Ձեր բնապահպանը

«Ձեր բնապահպանը»․ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացը

Զրույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Խաչատուր Խաչատրյանի հետ․ հարցեր կապված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացի հիմնական նպատակների, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող շրջակա միջավայրի օբյեկտների, գործընթացի մասնակիցների, գնահատման և փորձաքննության հիմնադրութային փաստաթղթերի, գործընթացի կառավարման մարմինների լիազորությունների, փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքերի, հանրության իրազեկման ու մասնակցության ապահովման հետ։ Սույն հաղորդումը ստեղծվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։

Back to top button