Ձեր բնապահպանը

«Ձեր բնապահպանը»․ Կարմիր գրքում ներառված բույսերի և կենդանիների հաշվառման կարգը, պահպանման միջոցառումները․ թռչնաշխարհի բազմազանությունը

Զրույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի իրավախորհրդատու Կարեն Աղաբաբյանի հետ Կարմիր գրքում ներառված բույսերի, կենդանիների, դրանց հաշվառման կարգի, Կառավարության որոշմամբ հաստատման կարգի, թռչնաշխարհի բազմազանության հետ կապված հարցեր։

Back to top button