Ձեր բնապահպանը

«Ձեր բնապահպանը»․ ՀՀ կենսաբազմազանությունը

Զրույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչության կենսաբազմազանության և կենսաանվտանգության քաղաքականության բաժնի պետ Ոսկեհատ Գրիգորյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են հարցեր, կապված կենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործմանն ուղղված օրենսդրական դաշտի, մասնավորապես կենդանական ու բուսական աշխարհի մասին օրենքների մասին, ինչպես նաև ոլորտի միջազգային իրավական ակտերի, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, որսի, կենսաբազմազանության մարտահրավերների, մարդու անթրոպոգեն գործունեության վերաբերյալ հարցեր։

Back to top button