Հայկական հարց

«Հայկական հարց». 1918-1920թթ. Բաքվի նահանգի հայկական գյուղերի բնակչության տեղահանությունը և կոտորածը

1918 թ. հոկտեմբերի 10-ին Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին կից ստեղծված հանձնաժողովը բարձրաձայնում էր հայության կոտորածների մասին, բայց ոչնչով չկարողացավ կանխել դրանց հետագա դրսևորումները: 1918-1920 թթ. տեղահանության ու կոտորածի էր ենթարկվել Գանձակ-Ելիզավետպոլ նահանգի Նուխի և Արեշ գավառների, ինչպես նաև Բաքվի նահանգի հայկական գյուղերի բնակչության զգալի մասը: Թեմային է անդրադառնում ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի Սփյուռքի և հայկական գաղթօջախների պատմության բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Ստեփանյանը:

Back to top button