Մենք և մեր բառերը

Բայի պարտականություները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Բարեհուսո հրվանդան։
  • Օտար տեղանունները։
  • Վայրն ու վայրենին։
Back to top button