Ձեր փաստաբանը

Թափոնների կառավարման խնդիրները․ «Ձեր փաստաբանը»

Թափոնների կառավարման օրենսդրական բազան բավականին հագեցած է, սակայն ոլորտում առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ և կան ոլորտը կարգավորող օրենսդրական ակտերի միջև հակասություններ:

ՀՀ-ում թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվում են բարեփոխումներ, ներպետական օրենսդրությունը համապատասխանեցվում է եվրոպական չափորոշիչներին.

  • Որո՞նք են թափոնների կառավարման խնդիրները և ի՞նչ բարեփոխումներ են իրականացվում այսօր։
  • Որո՞նք են թափոնների գործածության հետ կապված ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի իրավունքներն ու պարտականությունները։
  • Ո՞րն է աղտոտողը վճարում է սկզբունքի էությունը։ Ի՞նչ է թափոնների հիերարխիան և որն է վերջինիս ու շրջանաձև տնտեսության միջև կապը։
  • Ո՞րն է թափոնների կառավարման ինստիտուցիոնալ մարմինների շրջանակը։

Զրույց Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղերավար, ԵՊՀ դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Օլիմպիա Գեղամյանի հետ։

Back to top button