Մենք և մեր բառերը

«Արժեքն» ու «արժեն» նույն հարգի են․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Լռությունը համաձայնության նշան է։
  • Տարերքն ու տարերայինը։
  • Աշտիշատի կամ Հաշտիշատի մասին։
Back to top button