Ես առողջ եմ

Երեխայի խոսքի սկիզբն ու զարգացման փուլերը․ «Ես առողջ եմ»

Խոսքի զարգացման հիմքը մինչեւ 1տ.ի շրջանն է։ Եթե 10-12 ամսականի շուրջ երեխան չի արձագանքում իր անունին ու ձայներին, ապա լրացուցիչ ուշադիր լինելու առիթ կա։ 5տ-ում երեխան պետք է պայմանականորեն ավարտուն խոսք ունենա՝ բառապաշար, քերականական կառույց, հնչարտաբերում, հնչութային ընկալում։ Խոսքը բարձրագույն հոգեկան գործընթաց է, մտածողության և վարքային նորմերը կարգավորող գործիք։ Զրույց լոգոպեդ Աննա Չարչյանի հետ։

Back to top button