Գերդաստաններ

Համաշխարհային գիտության հայ աստղերը․ Օրբելի եղբայրներ․ «Գերդաստաններ»

Անգնահատելի է համաշխարհային գիտությանը մատուցած Օրբելի եղբայրների՝ հնագետ Ռուբեն Օրբելու, ֆիզիոլոգ Լևոն Օրբելու և պատմաբան Հովսեփ Օրբելու ծառայությունը:

Օրբելի եղբայրների տոհմը իշխանական ծագում ուներ, նրանք սերվել էին Մամիկոնյաններից և Զաքարյաններից։

Գիտնական եղբայրները ծնվել են ճանաչված իրավաբան Աբգար Օրբելու ընտանիքում: Վարվառա Արղության երկայնաբազուկը Օրբելի եղբայրների մայրն էր:

Back to top button