Ժամանակի վկան

Վարագավանքն ալ եղաւ մէկը Ցեղասպանութեան միլիոնաւոր զոհերէն. Պետրոս Թովմասեան․ «Ժամանակի վկան»

Վարագավանքն ալ եղաւ մէկը Ցեղասպանութեան միլիոնաւոր զոհերէն. Պետրոս Թովմասեան:

Իրաքահայ պատմաբան, «Վարագավանքը պատմության քառուղիներուն» աշխատության հեղինակ Պետրոս Թովմասեանի հետ ներկայացնում ենք Վարագավանքի պատմությունը դարերի հոլովույթում։

Back to top button