Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Ադամ» նախահորից սերված բառեր

  • «Մոնոպոլիա» օտար բառի հետքերով։
  • «Նախիջևան» տեղանվան պատմությունը։
  • «Տանուտերը» դարձել է հնաբանություն։
Back to top button