Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Ի շնորհիվ, ի ուրախություն, ի օգուտ. գրաբարից փոխառված բառեր

  • «Պանիկա» բառի անցած ճանապարհը:
  • Բարաբայի տափաստանի անվանակոչությունը:
  • Դերբայական դարձվածքի սխալ կազմությունների մասին:
Back to top button