Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Շարահյուսությունն ի՞նչ է սովորեցնում

Տեղանունը՝ խոսելաոճ: 
«Լուսոն» տեղանվան ստուգաբանությունը: 
Երկրաշարժից տուժա՞ծ, թե՞ տուժված:

Back to top button