Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Դարձյալ «մեղանչել» բառի մասին

  • Տեղանունների թուրքացումը Արևմտյան Հայաստանում: 
  • «Բասարգեչար» տեղանվան ստուգաբանությունը: 
  • Մահիկը մահիճը չէ:
Back to top button