Մասնագիտություն

Ամփոփ տվյալների հավաքագրում, թարմացում, պահպանում և տրամադրում. «Մասնագիտություն»

Շրջապատը նկարագրելու, առավել ևս հարթության վրա պատկերելու և սահմանելու անհրաժեշտությունը մարդիկ զգացել են հնագույն ժամանակներից, վերջինս կենսական պահանջ է բոլոր ժամանակներում:

Անշարժ գույքի չափագրումը՝ հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շենքերի, շինությունների առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի և քանակի, տեսքերի և տեսակների վերաբերյալ հավաք տվյալների հավաքագրումն է:

 Քաղաքաշինական կադաստր. ամփոփ տվյալների հավաքագրում, թարմացում, պահպանում և տրամադրում:

Քաղաքաշինական կադաստր մասնագիտությամբ մասնագետները, աշխատելով հանրապետության տարբեր գերատեսչություններում և ներդնելով իրենց ողջ իմացությունը, գիտելիքները, ուժն ու ժամանակը, իրականացնում են հանրապետության ամբողջ տարածքի հողի, անշարժ գույքի կադաստրային աշխատանքները, միաժամանակ ապահովում տնտեսվարող տարբեր սուբյեկտների գործունեության հաշվարկումը, քարտեզագրումը, համալիրային վերլուծության արդյունքների գնահատումը:

Զրույց Երևանի պետական հումանիտար-տեխնիկական քոլեջի քաղաքաշինական կադաստր մասնագիտության դասախոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պարույր Էֆենդյանի և Երևանի պետական հումանիտար-տեխնիկական քոլեջի քաղաքաշինական կադաստր մասնագիտության գծով չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սուսաննա Սահակյանի հետ:

Back to top button