Ձեր փաստաբանը

Ովքե՞ր կարող են դառնալ բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերի շահառու․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ժողովրդագրական կայունության ու զարգացման ապահովմանը, ինչպես նաև ծնելիության խթանմանն ուղղված ինչպիսի՞ ծրագրեր են իրականացվում։
  • Ֆինանսական ի՞նչ կոնկրետ ակնկալիքներ կարող են ունենալ շահառուները յուրաքանչյուր ծրագրով։
  • Նշված նպատակային ծրագրերի իրականացման նպատակով իրականացվում է մոնիթորինգ նախարարության կողմից: Կարելի՞ է արդյոք ծանոթանալ մոնիթորինգի արդյունքների հետ։
  • Այս ծրագրերի հիմնական ռիսկեր են համարվել նպատակային ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների անբավարարությունը՝ պայմանավորված ծրագրերի բարձր պահանջարկով և նպատակային ծրագրերի ցածր պահանջարկով: Ինչպե՞ս եք գնահատում այսօր ծրագրերի պահանջարկը և ինչպիսի՞ ռիսկեր կարող են լինել ծրագրերի շարունակականության դեպքում։

Զրույց ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանի հետ։

Back to top button