Ձեր փաստաբանը

Շրջակա միջավայրի իրավունքը՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ինչո՞ւ են պետությունները Սահմանադրություններում ամրագրում շրջակա միջավայրի իրավունքը։
  • Որո՞նք են մարդու շրջակա միջավայրի իրավունքները։
  • Ի՞նչ հնարավորություններ է ընձեռում ներկայիս ՀՀ Սահմանադրությունը մարդու շրջակա միջավայրի իրավունքի իրացման և պաշտպանության հետ կապված։
  • Որո՞նք են ՀՀ Սահմանադրության՝ մարդու շրջակա միջավայրի իրավունքի վերաբերյալ դրույթի վերանայման կոնցեպտուալ հիմնական ուղղությունները։
  • Ի՞նչ գործոններից է կախված շրջակա միջավայրի իրավունքի արդյունավետ պաշտպանությունը։

Զրույց Սորբոնի համալսարանի իրավունքի մագիստրոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հակոբյանի և ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Ա.Իսկոյանի անվան էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար, քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Օլիմպիա Գեղամյանի հետ

Back to top button