Քո ձայնը

Համայնքահեն սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների մատուցան ներդրման և զարգացման գործընթացը Երևանում և ՀՀ մարզերում․ «Քո ձայնը»

«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հետևողական է իր տեսլականին և նպատակին, կարիքից ու անհրաժեշտությունից ելնելով, ՀՀ մարզերում և Երևանում ներդրել և զարգացրել է համայնքահեն սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների մատուցման տարբեր ենթակառույցներ։

Զրույց «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Ալլա Հարությունյան ի և սոցիալական պաշտպանության և զարգացման բաժնի ղեկավար Մերի Դավթյանի հետ։

Back to top button