Ձեր փաստաբանը

2019-2023 թթ․ դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը կոնկրետ ի՞նչ միջոցառումներ է նախատեսում։
  • Ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումները հնարավո՞ր է արդյոք իրականացնել մինչև ժամկետի վերջ։
  • Ռազմավարության բաղադրիչներից է՝ ՍԴ գործունեության արդյունավետության բարելավումը։ ՍԴ դիմող սուբյեկտների, ՍԴ որոշումների և ՍԴ որոշումների կատարման պրակտիկայի բարելավմանն ուղղված ինչպիսի՞ փոփոխություններ են ակնկալվում։

Զրույց ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում արդարադատության համակարգի ամրապնդում» ծրագրի ավագ իրավական փորձագետ, ի․գ․թ․, ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Անահիտ Մանասյանի հետ

Back to top button