Մենք և մեր բառերը

Օտարախառն հայերենի մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ժամանակը հոսում է։
  • Մոզամբիկի ստուգաբանությունը։
  • Գեներալիսումուսն ո՞վ է։
Back to top button