Մենք և մեր բառերը

Լեզվի հորինման ուղիները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Գրաբարյան բառեր։
  • Զանգեզուրի ծագումնաբանությունը։
  • Առատության եղջյուր։
Back to top button