Դպրություն

Նոր մասնագիտություններ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում․ «Դպրություն»

Նոր ուսումնական տարում ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում բացվում է նոր՝ «Հանրային ֆինանսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը։ Սրա հետ մեկտեղ կմեկնարկեն ևս երեք նոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր։

Նման ծրագրերը նպատակ ունեն կրթությունը ներդաշնակեցնել աշխատաշուկայի պահանջների հետ և պատրաստել ժամանակակից տնտեսության համար անհրաժեշտ «ոչ ավանդական» մասնագետներ։

Նոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրի հաստատմանը նախորդել է նախապատրաստական բավականին երկար շրջան. հարցումներ ուսանողների շրջանում, պոտենցիալ ուսանողների շրջանում (նրանք, ովքեր կկարողանային դիմել և մասնագիտություն ձեռք բերել գիտակրթական միջազգային կենտրոնում), աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, նաև հաշվի է առնվել գործատուների կարծիքը:

ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դեկան Ատոմ Մխիթարյանը պատմում է, որ նոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրի հաստատմանը նախորդել է նախապատրաստական բավականին երկար շրջան. հարցումներ ուսանողների շրջանում, պոտենցիալ ուսանողների շրջանում (նրանք, ովքեր կկարողանային դիմել և մասնագիտություն ձեռք բերել գիտակրթական միջազգային կենտրոնում), աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, նաև հաշվի է առնվել գործատուների կարծիքը:   

Back to top button