Մենք և մեր բառերը

«Փոստ»-ը ստուգաբանորեն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Հիմնարկություն» բառը գրաբարում։
  • Ձեռնարկն ու ձեռնարկումը։
  • Ավետաբեր աղավնին։
Back to top button